O nama

Udruženje građana „Village“ ,Pokret za razvoj Istočne Srbije, je osnovano  10.11.2007. Radi ostvarivnja svojih ciljeva, udruženje se aktivno angažuje na očuvanju posebnosti i kulturnih tradicija jugoistočne Srbije i promociji multikuturalnosti kao najveće vrednosti ovog kraja, organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupove građana , javne tribine, seminare i druge oblike javnih skupova, objavljuje štampane i multimedijalne sadržaje te zastupa interese svojih članova, izrađuje, koordinira i sprovodi projekte iz različitih oblasti.

 

village-s
Ciljevi udruženja su razvoj i unapređenje civilnog društva, socijalne svesti i menadžerskih veština sa ciljem povećanja zaposlenosti kao osnovnog preduslova za preživljavanje naših sela.
Član udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve i iz njih proistekla zaduženja. Članovi udruženja su iz različitih društvenih, obrazovnih, religijskih, socijalnih i manjinskih slojeva, čime se skoro u potpunosti odslikava kompleksnost Istočne Srbije. Posebno smo ponosni na činjenicu da imamo članove devet različitih nacionalnih manjina.
Mi smo neprofitna organizacija i finansiramo se  preko projekata (IBRD, UNDP), dotacija iz republičkog budžeta, dotacija iz opštinskog budžeta, donacija od pravnih lica, donacija fizičkih lica i članarine, a u velikoj meri donacijama i voluntarizmom članova.
Udruženje primarno deluje na području Istočne Srbije ali se ponosimo na činjenicom da veliki ljudi van granica naše zemlje prepoznaju važnost ciljeva Vilaža i predano se uključuju u njihovu promociju bez obzira na geografsku udaljenost, a najponosniji smo što nam je veliki čovek i umetnik, naš prijatelj, gospodin Klemen Klemenc iz Jesenica (Slovenija), učinio čast i prihvatio imenovanje za prvog Počasnog predsednika UG Vilaž. Hvala Klemi