Program institucionalnog jačanja ekoloških organizacija civlinog društva CSConnect

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC Kancelarija u Srbiji

uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju – SIDA realizuje

Program CSOnnect – podrška organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine.

Cilj programa CSOnnect je instucionalno jačanje organizacija civilnog društva koje treba da preuzmu važnu ulogu u ključnim pitanjima vezanim za životnu sredinu u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (poglavlje 27) kako bi pružile svoj doprinos procesu usklađivanja sa uslovima za pristupanje i ostvarile dijalog sa svim društvenim akterima koji učestvuju u ovom poduhvatu.

Za Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine (CSOnnect) u prvoj godini sprovođenja od 31.10.2016. do 31.10.2017. godine izabrano je 11 vodećih organizacija u Srbiji sa 56 partnera.

Konzorcijum organizacija, Društvo mladih istraživača Bor, Udruženje Village, Građanska čitaonica “Evropa”,  i Asocijacija za razvoj Bora će usmeriti područje delovanja na Bor kao “crnu ekološku tačku” i sredinu sa posebno ugroženom životnom sredinom.

Implementacija akcionog plana je u toku a o svakoj akciji ćemo izveštavati u rubrici vesti