Okrugli sto : “Kako povećati zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u organima državne i lokalne uprave i podrška matičnih zemalja”

Diskusija u formatu okruglog stola na temu “Kako povećati zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u organima državne i lokalne uprave i podrška matičnih zemalja”
OS1
U okviru naše tradicionalne manifestacije “Eastville 2016”, 17. juna 2016, u Boru, u sali skupštine opštine, Udruženje građana Village je organizovalo diskusiju u formatu okruglog stola na temu “Kako povećati zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u organima državne i lokalne uprave i podrška matičnih zemalja” . Uz podršku i učešće predstavnika Visokog Komesara za nacionalne manjine OEBS-a iz Haga (G-đa Nataša Andonova-Carter i G-đa Tihana Leko) koje su moderirale diskusiju, te pripadnika diplomatskog kora u Srbiji iz Ambasade Švajcarske (Nj.E. G-đa Pauline Menthonnex Gacaferri, zamenik ambasadora), i konzulata Rumunije (G-din Iulian Nitu, generalni konzul), predstavnik misije OEBS-a u Srbiji (G-đa Milica Rodić), predstavnik Kancelarije za evropske integracije vlade Republike Srbije (G-đa Vasilija Stanić), te predstavnika 27 manjinskih organizacija i institucija (Nacionalnih saveta vlaške, rumunske, makedonske i slovenačke manjine) iz cele Srbije. Opštinu Bor je predstavljao G-din Saša Vukadinović, potpredsenik.
OS2
Tokom iscrpne, dvo i po satne i na momente žučne rasprave, nameću se sledeći
ZAKLJUČCI
– Opšte nezadovoljstvo nivoom zastupljenosti predstavnika manjina u organima uprave na svim nivoima
– Potreba za češćim održavanjem diskusija u ovom formatu, sa temama koje se tiču nacionalnih manjina a uz učešće predstavnika lokalne i centralne uprave
– Nezadovoljstvo uočenim stepenom politizacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina
– Nezadovoljstvo izbornom zakonodavnom regulativom
– Potreba da se nerešeni problem među crkvama rešavaju dijalogom
– Predstavnici Nacionalnih saveta nacionalnih manjina treba da budu uključeni u javne diskusije o promeni nacionalnog zakonodavstva u okviru pregovora o poglavlju 23 procesa evropskih integracija Srbije, i
– Dijalog je najvažniji metod za rešavanje problema od opšteg interesa ali se ipak prilikom diskusija o identitetu treba imati na umu da je pravo na samoodređenje princip koji predstavlja međunarodno priznati standard.

Sazetak diskusija ce u formi zakljucaka biti dostavljen Vladi Republike Srbije I lokalnim samoupravama u regionu da bi se navedene primedbe i predlozi, ako je to moguće, uzeli u obzir u predstojećoj promeni zakonskih regulative koje se odnose na prava nacionalnih manjina i organizaciju nacionalnih saveta nacionalnih manjina
OS3
Spisak ucesnika mozete videti ovde:
Okrugli_sto_ucesnici-_PRISUTNI