Okrugli sto „Odnos medija prema nacionalnim manjinama u svetlu privatizacije medija“

Dana 19.09.2015. u okviru tradicionalne manifestacije „Malinik 2015“,  UG Village je organizovalo diskusiju u formatu okruglog stola, u sali Skupštine opštine Bor, na temu „Odnos medija prema nacionalnim manjinama u svetlu privatizacije medija„.Učestvovali su predstavnici nacionlnih manjina najzastupljenijih u regionu, predstavnici nacionalnih saveta, lokalnih samouprava, regionalnih medija i nevladinih organizacija.

Gospođa Tihana Leko, projekt menadžer Kancelarije Visokog Komesara Nacionalnih Manjina OEBS-a iz Haga nam je, po drugi put,  ukazala čast da bude moderator ovog događaja .

Sažetak diskusija, uočenih problema kao i predloženih rešenja za njih je dostavljen Vladi Srbije i lokalnim administracijama u regionu.