Uči i živi u saradnji sa prirodom

IPA II projekat prekogranične saradnje na programu Rumunija Srbija : „Uči i živi u saradnji sa prirodom“ ili, u engleskoj verziji: “Live and Study in Colaboration with Nature“, zaveden pod brojem RORS-323, je na rezervnoj listi za finansiranje. Partneri na projektu su Univerzitet u Krajovi- Fakultet Drobeta Turnu Severin (Rumunija), Studentski Centar Bor (Srbija) i Udruženje građana Vilaž (Srbija).