IBRD- Međunarodna Banka za Razvoj i Restruktuiranje

IBRD je finansirala javne radove koje smo izvodili u Šarbanovcu, Luki i Tandi, opština Bor.