Kancelarija Visokog komesara nacionalnih manjina OEBS-a

Izuzetnu zahvalnost dugujemo Kancelariji Visokog komesara nacionalnih manjina OEBS-a za pomoć u organizaciji okruglih stolova tokom naših manifestacija održanih 2014, 2015 i 2016. godine , Gospođa Natasha Andonova Carter, viši savtenik i Gospođa Tihana Leko i Gospodin Sean McGreevy, program menadžeri, su bili moderatori okruglih stolova održanih u Boru i Šarbanovcu.

Pismo koje smo dobili od Kancelarije Visokog komesara shvatamo kao izuzetno priznanje i podsticaj za nastavak svojih budućih aktivnosti:

pismo HCNM