Okrugli sto „Odnos lokаlne sаmouprаve premа NVO i nаcionаlnim mаnjinаmа“

Dana 30.04.2015. u okviru „Eastville – Razlike nas spajaju“,  UG Village je organizovalo diskusiju u formatu okruglog stola, u sali Skupštine opštine Bor, na temu „Odnos lokаlne sаmouprаve premа NVO i nаcionаlnim mаnjinаmа“. Učestvovali su predstavnici nacionlnih manjina najzastupljenijih u regionu, predstavnici nacionalnih saveta, lokalnih samouprava, regionalnih medija i nevladinih organizacija.

Gospođa Tihana Leko, projekt menadžer Kancelarije Visokog Komesara Nacionalnih Manjina OEBS-a iz Haga nam je ukazala čast da bude medijator ovog događaja .

Sažetak diskusija, uočenih problema kao i predloženih rešenja za njih je dostavljen Vladi Srbije i lokalnim administracijama u regionu.