Akademska studija o zaštiti prirode kvaliteta površinskih voda u prekograničnom prirodnom rezervatu- nacionalnom parku Djerdap/Gvozdena Vrata i specijalnom rezervatu prirode Carska Bara i radionice podizanja svesti lokalne populacije


IPA II projekat prekogranične saradnje na programu Rumunija Srbija :Akademska studija o zaštiti prirode kvaliteta površinskih voda u prekograničnom prirodnom rezervatu- nacionalnom parku Djerdap/Gvozdena Vrata i specijalnom rezervatu prirode Carska Bara i radionice podizanja svesti lokalne populacije, ili, u engleskoj verziji: „Academic Environmental Protection Studies on surface water quality in significant cross-border nature reservations Djerdap / Iron Gate national park and Carska Bara special nature reserve, with population awareness raising workshops“, zaveden pod brojem RORS-462, je predložen je za finansiranje od strane upravljačkog tela projekta. Sa implementacijom projekta smo počeli 21. avgusta 2019. a trajaće do 13. februara 2021.. Vodeći partner je Politehnički Univerzitet iz Temišvara (Rumunija) a partneri na projektu su Tehnički Fakultet Bor (Srbija), Udruženje Pro-Mehedinci (Rumunija) i Udruženje građana Vilaž (Srbija).

 

Prva prezentacija ciljeva projekta, kojoj je prisustvovao i projektni tim Vilaža, je održana 18. novembra 2019. u Temišvaru na Politehničkom univerzitetu, koji je vodeći partner na ovom projektu:

a učestvovali smo i na koordinacionom sastanku partnera:

Prezentacija ciljeva i metodologije implementacije našeg projekta je održana i 25. novembra 2019. u Hotelu Albo u Boru:

U prvom periodu implementacije objavljeno je pet javnih poziva za dostavljanje zatvorenih ponuda u postupku javne nabavke, a u sklopu implementacije IPA projekata prekogranicne saradnje u kojima smo partneri, RORS-314 i RORS-462. Kompletnu dokumentaciju u word formatu za nase ali i ostale pozive za javne nabavke koje se trenutno implementiraju mozete naci na stranici sajta IPA CBC programa Rumunija-Srbija OVDE

Dokumentaciju u PDF formatu za poziv RORS-314, Usluge dizajn i štampa možete preuzeti OVDE 

Dokumentaciju u PDF formatu za poziv RORS-314, Organizacija događaja možete preuzeti OVDE

Dokumentaciju u PDF formatu za poziv RORS-462, Usluge dizajn i štampa možete preuzeti OVDE

Dokumentaciju u PDF formatu za poziv RORS-462, Organizacija događaja možete preuzeti OVDE

Dokumentaciju u PDF formatu za poziv RORS-462, Usluge eksperata, edukatora i moderatora možete preuzeti OVDEOVAJ TENDER JE PONIŠTEN (06.01.2020) ZBOG NAKNADNO UOČENE TEHNIČKE GREŠKE (vrednost nabavke), biće korigovan i naknadno objavljen u najskorije vreme!

NOVO! Otklonjena je greska u gore pomenutom ponistenom pozivu te ga sada ponovo objavljujemo (08.01.2020).Dokumentaciju u PDF formatu za korigovan poziv RORS-462, Usluge eksternih eksperata, edukatora i moderatora možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovori po pristiglim zahtevima za pojašnjenje:

PITANJE:

Poštovani,

U daljem tekstu upućujemo Vam pitanja vezano za pojašnjene konkursne dokumentacije za nabavku Usluge eksternih eksperata, trenera i moderatora što se tiče organizacije tj. angažovanje eksternog trenera  za realizaciju javne kampanje u školama,

U projektnoj dokumentaciji sadržana je  informacija  da je planiran broj grupa po jednoj školi 5 grupa, ali ne i koliko će škola ukupno biti, odnosno koliko će grupa ukupno biti.

Zamoliću Vas za informaciju za koliko grupa ukupno je potrebno organizovati predavanja?

Kako sam naziv tendera sadrži i uslugu prevođenja, a kroz tehnički zadatak se nigde ne navodi šta je predmet prevođena ni obim prevođenja, zamoliću Vas da nam precizirate projektni zadatak u delu koji podrazumeva pružanje prevodilačkih usluga?

ODGOVOR:  

Poštovana, 

Kao što je jasno definisano konkursnom dokumentacijom, u 5 škola treba obuhvatiti najmanje 500 dece, sa najviše pet grupa po školi.

A što se drugog pitanja tiče, naziv tendera (Usluge eksternih eksperata, trenera i moderatora) ne sadrži usluge prevođenja, niti su one predmet ove nabavke.

S poštovanjem,

Projektni tim

Village

 

Postupci nabavke su uspešno završeni a rezultati objavljeni na sajtu programa i na ovoj strani:

Odluku o dodeli ugovora za poziv RORS-314, TD01, Usluge dizajn i štampa možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora za poziv RORS-314, TD02, Organizacija događaja možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora za poziv RORS-462, TD1, Usluge dizajn i štampa možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora za poziv RORS-462,, TD2 Organizacija događaja možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora za poziv RORS-462, TD4 Usluge eksternih eksperata, edukatora i moderatora možete preuzeti OVDE

 

AKTIVNOSTI IMPLEMENTACIJE PROJEKTA:

Kako je jedan od ciljeva projekta podizanje svesti o potrebi zaštite prekograničnog prirodnog rezervata Nacionalnog parka Đerdap i Specijalnog rezervata prirode Carska bara i okruženja kao područjima sa značajnim rizicima zaštite životne sredine izazvanih rudarskim, industrijskim i poljoprivrednim aktivnostima kao i podizanje ekološke svesti o značaju održivog razvoja i kvaliteta površinskih voda koje se ulivaju u evropski Dunav, naša organizacija je organizovala seriju događaja u tu svrhu, i to: kampanje podizanja svesti u među najmlađom populacijom u sledećim školama: OŠ „Brastvo jedinstvo“ u Belom Blatu i OŠ „Dr. Aleksandar Sabovljev“ u Ečkoj 28. februara, dok je u Vlaolu (Majdanpek) u OŠ „Miladin Bučanović“ održana 10. marta 2020. Deci je, putem jasnih prezentacija koje su držali naši eksperti, kao i štampanim publikacijama i promotivnim materijalima koje su dobili, približena ova problematika naše zajedničke pogranične regije. Evo i nekoliko fotografija da dočaraju atmosferu događaja:

6

IMG_20200228_123858

IMG_20200228_103700

Drugi vid javne kampanje podizanja svesti su javni događaji u formatu okruglih stolova u kojima je, uz moderaciju naših stručnjaka, a uz učešće lokalnih eksperata, aktivista civilnog društva te predstavnika lokalnih samouprava i institucija, obrađena ova problematika kojom se naš projekat bavi. Događaji su održani 25. februara u Majdanpeku, 27. u Belom Blatu a 28 februara u Ečkoj. Zaključci i preporuke do kojih se došlo će biti dostavljeni vodećem i ostalim partnerima na projektu. Evo malo atmosfere i sa tih događaja.

20200225_111156

20200225_111833

20200228_130003

 

U nastavku kampanje, u najskorije vreme, vidimo se u sledećim gradovima: Bor, Donji Milanovac i Veliko Gradište!