Društvo mladih istraživača Bor

Društvo mladih istraživača Bor je naš dugogodišnji partner u sprovođenju projekata sa ekološkom tematikom. Najnoviji projekat koji implementiramo kao partneri je CSConnect.