EU PRO Program

EU PRO je program koji finansira Evropska Unija a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije (MEI) i ostalim nadležnim ministarstvima i institucijama Vlade Republike Srbije. Naš projekat „Education for Emancipation“ (Edukacijom do emancipacije) je od strane projekta izabran za implementaciju koja je počela 9. avgusta 2019 i traje 12 meseci. Više o projektu i njegovoj realizaciji možete pročitati OVDE