Edukacijom do emancipacije (Education for emancipation)


“Edukacijom do emancipacije” je naš projekat iz EU PRO programa koji finansira Evropska unija u saradnji sa Vladom Republike Srbije a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Implementacija projekta koji je predviđen da traje 12 meseci je počela 1. avgusta 2019

Opšti cilj projekta je doprinos jačanju socijalne kohezije i inkluzije u Opštini Bor a posebno odgovor na specifične potrebe marginalizovanih grupa u multietničkoj sredini. Ciljna grupa, a istovremeno i korisnici programa su nezaposlene žene, naročito one iz ruralnih područja.

Ova stranica će redovno biti ažurirana vestima i izveštajima o svim aktivnostima i rezultatima projekta.

Počelo je prijavljivanje polaznice pa ako želiš da nam se pridružiš da zajedno učimo prijavi se. Sve o projektu možeš videti na sledećim slikama