Oplaneti se! Zelena lista za zeleni dijalog

Village u okviru projkta Oplaneti se! Zelena lista za zeleni dijalog sproveo je mapiranje i snimanje divljih deponija u ruralnim Mesnim zajednicama na teritoriji Grada Bora. Aktivnosti na projektu su podržane od Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ osmišljen je kao četvorogodišnja
podrška OGD u Republici Srbiji (2019-2023), u prevazilaženju izazova u vezi sa aktivizmom
građanskog društva u Srbiji. Donator projekta je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
(SDC), a implementacioni partneri su HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske
inicijative iz Beograda.
Opšti cilj ACT projekta je da doprinese aktivnom građanskom društvu za dobrobit svih
ljudi i povećano učešće građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou.
ACT projekat je sačinjen od tri povezane komponente:
Komponenta 1: Efikasne i finansijski održive OGD odgovorne prema građanima, OGD koje
mobilišu podršku građana i zastupaju interese građana u procesima donošenja odluka;
Komponenta 2: OGD povećale svoje učešće u mrežama i savezima kako bi uvećale uticaj
na donosioce odluka za dobrobit njihovih zajednica;
Komponenta 3: OGD i lokalne vlasti primenjuju zajedničke inicijative za donošenje odluka i
pružanje usluga građanima. Sve tri komponente ACT projekta realizuju se kroz različite vrste
grantova i kroz program izgradnje kapaciteta za podršku OGD.
Pitanja roda, socijalne uključenosti i dobrog upravljanja su sastavni deo svih komponenti
projekta.
Predviđeni rezultati ACT projekta su:
1. Jačanje veza sa građanima u okviru ACT-a će biti bazirano na svakodnevnom životu
i navikama građana kao i definisanje modela podrške prema njihovim potrebama i
očekivanjima. Okvir za delovanje ACT projekta je zasnovan na piramidalnoj
metodologiji angažovanosti. Polazna osnova ove metodologije je da su većina
građana „posmatrači”, odnosno oni koji uočavaju problem ali ne preduzimaju ništa po
tom pitanju. Kako bi mobilisali građane, OGD treba da razviju strategiju kako da od
„posmatrača” naprave aktivne građane. Jačanje veza sa građanima je kamen
temeljac koji je ugrađen u ovu šemu podrške, kao i aktivnosti u vezi sa izgradnjom
kapaciteta OGD.
2. Finansijski održive OGD su odgovorne prema građanima. Jedan od načina
merenja uspešnosti ACT projekta će biti zasnovan na efektima podrške za OGD
Ostvarivanje ovih rezultata realizovaće se kroz finansijsku i intenzivnu podršku za
izgradnju i razvoj kapaciteta.