Održana javna tribina u Brestovcu

Održana javna tribina u Brestovcu

Dana 21.03.2017 u sali OŠ Stanoje Miljković u Brestovcu, sa početkom u 19.00 časova, UG Vilaž, u saradnji sa MZ Brestovac i partnerima sa CSonnect projekta, je organizovao javnu tribinu na temu: „Plan generalne regulacije turističkog područja Borsko jezero-Brestovačka banja, sa posebnim osvrtom na uticaj na brestovačko područje.“

Tribini su prisustvovali predstavnici kompanije Rakita, saveta mesne zajednice Brestovac (i Predsednik lično), UG Vilaž, Mladih Istraživača i zainteresovani meštani sela Brestovac, Slatina i Krivelj. Nakon prezentacije predloga Plana, koji je predstavila g-dja Sanja Apostolov, i konstruktivne diskusije, partneri na CSConnect projektu su sačinili listu predloga i primedbi na predloženi Plan, koje su dostavljene Opštini Bor (vidi ispod)

Implementacija projekta CSOnnect

Implementacija projekta CSOnnect

Grupa organizacija civilnog društva koe se bave ekologijom iz Bora (Društvo mladih istraživača Bor, Udruženje Village, Građanska čitaonica „Evropa“,  i Asocijacija za razvoj Bora) je obrazovala konzorcijum za implementaciju programa jačanja civilnog društva CSOnnect.

Udruženje Village je preuzelo na sebe organizaciju javnih tribina i ekološkog foto sfarija, a o tome više u narednim vestima

Održan okrugli sto : “Kako povećati zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u organima državne i lokalne uprave i podrška matičnih zemalja”

Održan okrugli sto : “Kako povećati zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u organima državne i lokalne uprave i podrška matičnih zemalja”

OS1
U okviru naše tradicionalne manifestacije “Eastville 2016”, 17. juna 2016, u Boru, u sali skupštine opštine, Udruženje građana Village je organizovalo diskusiju u formatu okruglog stola na temu “Kako povećati zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u organima državne i lokalne uprave i podrška matičnih zemalja” . Uz podršku i učešće predstavnika Visokog Komesara za nacionalne manjine OEBS-a iz Haga (G-đa Nataša Andonova-Carter i G-đa Tihana Leko) koje su moderirale diskusiju, te pripadnika diplomatskog kora u Srbiji iz Ambasade Švajcarske (Nj.E. G-đa Pauline Menthonnex Gacaferri, zamenik ambasadora), i konzulata Rumunije (G-din Iulian Nitu, generalni konzul), predstavnik misije OEBS-a u Srbiji (G-đa Milica Rodić), predstavnik Kancelarije za evropske integracije vlade Republike Srbije (G-đa Vasilija Stanić), te predstavnika 27 manjinskih organizacija i institucija (Nacionalnih saveta vlaške, rumunske, makedonske i slovenačke manjine) iz cele Srbije. Opštinu Bor je predstavljao G-din Saša Vukadinović, potpredsenik.
Više

Kurs web programiranja

Kurs web programiranja

Udruženje građana Vilaž, u sklopu svojih redovnih aktivnosti i koristeći isključivo sopstvene resurse, počinje sa realizacijom kurseva za edukaciju najmlađih članova. U utorak, 10.05.2016, u prostorijama Vilaža, prva grupa najmlađih će započeti pohađanje kursa iz oblasti web programiranja. Predavač i koordinator projekta je naš eminentni član g-din Saša Pavlović, diplomirani inženjer elektrotehnike i iskusni web developer.

village-s

Okrugli sto

Okrugli sto

I ove godine, u okviru Tradicionalnog Festivala Etno Pesme Srbije “Eastville 2016”, 17. juna 2016 u 11 časova u Boru, Udruženje građana Village organizuje diskusiju u formatu okruglog stola na temu “Kako povećati zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u organima državne i lokalne uprave i podrška matičnih zemalja” . Očekujemo učešće predstavnika Visokog Komesara za nacionalne manjine OEBS-a iz Haga (učešće potvrđeno, moderator), Ambasada: Švajcarske (učešće potvrđeno), Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Rumunije, Nacionalnih Saveta vlaške, rumunske, romske, makedonske, slovenačke, bugarske i hrvatske nacionalne manjine, civilnog društva iz Srbije i inostranstva, kao i državne uprave i lokalnih samouprava.

Arhivska fotografija:

2015

Eastville 2016

Eastville 2016

I ove godine, od 16. do 19 juna 2016, u Boru i okolini, UG Village će organizovati tradicionalni međunarodni festival etno pesme Eastville 2016. Očekujemo učešće etno pevača i horova iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Bugarske i, naravno, Srbije.

Program manifestacije:
2016

Izborna Skupština UG Village

Izborna Skupština UG Village

Na sednici Upravnog Odbora UG Village održanoj 05.11.2015. zaključeno je da su ovogodišnji programski ciljevi u punoj meri ostvareni i usvojen je finansijski izveštaj koji će biti prezentovan Skupštini u novom sazivu. Takođe je konstatovano da je četvorogodišnji mandat skupštine, upravnog odbora i rukovodstva istekao te se preporučuje  Predsedniku Skupštine da zakaže Izbornu Skupštinu pre kraja kalendarske godine.

village-s